Upadłość Polfa S.A. W dniu 06 listopada 2015 r. została ogłoszona upadłość Polfa S.A. Zgodnie z treścią komunikatu Zarządu emitenta, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i naprawczych w dniu wczorajszym wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości Polfa S.A. z możliwością zawarcia układu. Zarząd Spółką sprawować będzie nadal aktualny Zarząd Spółki. Postanowienie to jest prawomocne.

Źródło