umorzeniu postępowania upadłościowego GANT Development S.AZgodnie z treścią komunikatu z dnia 26 listopada 2014 r., Zarząd Spółki Gant Development S.A. w dniu 25 listopada 2014 r. otrzymał od Syndyka Masy Upadłości Gant Development S.A. w upadłości likwidacyjnej postanowienie Sądu Okręgowego we Wrocławiu, X Wydziału Gospodarczego w sprawie zażaleń na umorzenie postępowania upadłościowego GANT Development S.A.

Page Not Found

The page you were looking for could not be found.

Check the URL for errors.

Zażalenia na postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej z dnia 7 lipca 2014 r. (sygn. akt VIII GUp 1/14) o umorzeniu postępowania upadłościowego GANT Development S.A wnieśli wierzyciele Spółki – Bonus Lucrum Księgowość, Finanse, Audyt Sp. z o.o.z/s w Legnicy, Agroleasing Sp. z o.o. i Lubomira Serbina, Budopol Wrocław S.A. w upadłości likwidacyjnej we Wrocławiu, a także syndyk – Kancelaria Syndyków Piątkowski, Szczerbiński sp. j. z/s we Wrocławiu .

Zgodnie z treścią postanowienia Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 24 listopada 2014 r, postępowanie zażaleniowe z wniosku Bonus Lucrum Księgowość, Finanse, Audyt Sp. z o.o. z/s w Legnicy zostało umorzone, zaś pozostałe zażalenia oddalono.

W związku z powyższym umorzenie postępowania upadłościowego GANT Develoment S.A. stało się prawomocne.

Żródło

Co dalej?

Obligatariuszom posiadającym obligacje spółki GANT Development S.A. i zainteresowanym dalszym dochodzeniem swoich wierzytelności polecam przygotowany przy mojej współpracy artykuł na portalu StockWatch.pl – „Obligatariuszom Ganta pozostaje żmudna walka o pieniądze”

Ponadto zachęcam do lektury wpisu „Zmiany stosunków prawnych dokonane w postępowaniu upadłościowym po jego umorzeniu lub zakończeniu”