Przelew wierzytelności po ogłoszeniu upadłości dłużnika

Page Not Found

The page you were looking for could not be found.

Check the URL for errors.

Przelew wierzytelności po ogłoszeniu upadłości dłużnikaObrót wierzytelnościami w drodze przelewu jest dopuszczalny również po ogłoszeniu upadłości dłużnika. Co do zasady nowemu wierzycielowi przysługują takie same prawa jak jego poprzednikowi. Ponieważ jednak obrót wierzytelnościami po ogłoszeniu upadłości dłużnika daje możliwości do pewnych nadużyć, a zarazem może skomplikować i przewlec przebieg całego postępowania, prawo upadłościowe i naprawcze wprowadza istotne odstępstwa od powyższej zasady, które znacznie pogarszają pozycję nowego wierzyciela w postępowaniu upadłościowym.

(czytaj dalej…)


Kategorie wierzytelności

kategorie wierzytelnościZasadniczym sposobem zaspokojenia wierzycieli w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w trybie likwidacyjnym jest podział funduszów masy upadłości, który przeprowadzany jest na podstawie przygotowanego przez syndyka planu podziału. To czy dany wierzyciel zostanie ostatecznie zaspokojony uzależnione jest w sporej mierze od charakteru przysługującej mu wierzytelności. Przepisy prawa upadłościowego i naprawczego przewidują bowiem kategorie wierzytelności, które determinują kolejność zaspokajania.

(czytaj dalej…)

1 komentarz dalej...

Zmiana układu

zmiana układuJeżeli upadły nie wykonuje postanowień układu albo gdy jest oczywiste, że nie będzie on wykonany przepisy dają wierzycielowi możliwość wystąpienia do sądu z wnioskiem o uchylenie układu i otwarcie na nowo postępowania upadłościowego. Ponieważ otwarcie zakończonego postępowania następuje w trybie likwidacyjnym, częstokroć korzystniejszym rozwiązaniem dla upadłego, jak i wierzycieli jest zmiana układu.

(czytaj dalej…)


Upadłość likwidacyjna a postępowanie egzekucyjne

Upadłość likwidacyjna a postępowanie egzekucyjneZasadniczym celem postępowania upadłościowego prowadzonego w trybie likwidacyjnym jest „spieniężenie” całego majątku upadłego i równomierne zaspokojenie wszystkich jego wierzycieli. Ponieważ na przeszkodzie w realizacji powyższego celu niewątpliwie mogłyby stanąć postępowania egzekucyjne wszczynane indywidualnie przez poszczególnych wierzycieli, ustawodawca udzielił prymatu upadłości likwidacyjnej nad postępowaniem egzekucyjnym.

(czytaj dalej…)


E-Kancelaria z wnioskiem o upadłość!

e-KancelariaPiątek trzynastego niestety okazał się bardzo pechowy dla obligatariuszy e-Kancelarii. Zgodnie z dzisiejszym komunikatem zarząd spółki złożony wniosek o ogłoszenie jej upadłości. Pocieszającym może być jedynie fakt, że e-Kancelaria wystąpiła z wnioskiem o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. Pytanie tylko czy emitentowi uda się przekonać sąd oraz obligatariuszy, że upadłość układowa będzie z korzystniejsza od likwidacyjnej.

(czytaj dalej…)

komentarzy 8 dalej...

Skutki niewykonywania układu na przykładzie sprawy Widzewa Łódź

Skutki niewykonywania układu na przykładzie sprawy Widzewa Łódź. Zapraszam do lektury, link do artykułu opublikowanego na łamach Gazety Wyborczej TUTAJ


Uchylenie układu – kiedy może nastąpić?

Uchylenie układuPrawomocne zatwierdzenie układu przez sąd skutkuje zakończeniem postępowania upadłościowego prowadzonego w trybie układowym. Nie oznacza to jednak definitywnego zażegania niebezpieczeństwa likwidacji upadłej spółki. Przepisy prawa upadłościowego i naprawczego przewidują bowiem przypadki, w razie zaistnienia których może nastąpić uchylenie układu i otwarcie zakończonego postępowania już w trybie likwidacyjnym. Co więcej, niekoniecznie musi być to następstwem okoliczności zależnych od dłużnika.

(czytaj dalej…)

komentarze 2 dalej...

Uboat-Line – informacje dla obligatariuszy

upadłość Uboat-lineZapraszam do lektury opublikowanego dzisiaj na łamach portalu StockWatch.pl artykułu „Uboat-Line bankrutuje, kto ma szansę odzyskać pieniądze?” z moim komentarzem, dotyczącym aktualnej sytuacji obligatariuszy Uboat-Line i tego co niesie ze sobą upadłość emitenta. Link do artykułu TUTAJ


Uboat-Line w upadłości likwidacyjnej?

uboat-lineZgodnie z treścią wczorajszego komunikatu, w dniu 27 lutego 2015 r. spółka Uboat-Line S.A. złożyła w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia, Wydział VIII Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych wniosek o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej.

(czytaj dalej…)


Sąd ogłosił upadłość SKOK Wołomin

SKOK WołominZgodnie z komunikatem Komisji Nadzoru Finansowego, postanowieniem z dnia 05 lutego 2015 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy ogłosił upadłość SKOK Wołomin (sygn.. akt X GU 53/15). Postępowanie upadłościowe SKOK Wołomin prowadzone jest pod sygn. akt X GUp 87/15.

(czytaj dalej…)

komentarze 54 dalej...

  • 601-153-747
  • Jestem adwokatem specjalizującym się między innymi w dochodzeniu wierzytelności w postępowaniu upadłościowym oraz obsłudze prawnej przedsiębiorstw. Na blogu wyjaśniam najważniejsze zagadnienia tematyki upadłości oraz na bieżąco informuję o śledzonych przeze mnie sprawach.

    Michał Hajduk

    kancelariamh.pl

  • Subskrybuj


  • Notice: Unknown: failed to delete and flush buffer. No buffer to delete or flush in Unknown on line 0