W związku z licznie napływającymi do mnie zapytaniami osób posiadających obligacje GANT Development S.A., poniżej zamieszczam odpowiedź na najczęściej zadawane mi pytania, których lista będzie na bieżąco uzupełniana:

Poniżej znajduje się link do wywiadu, którego udzieliłem dla portalu STOCKWATCH

http://wiadomosci.stockwatch.pl/prawnik-radzi-jak-prawidlowo-zglosic-wierzytelnosci-ganta,prawo-i-podatki

Ponadto poniżej znajdują się odpowiedzi na pozostałe, często zadawane mi pytania:

Obligacje GANT Development S.A. serii AW (GNT0814)

Obligacje GANT Development S.A. serii AW (GNT0814)

Czy muszę dokonywać zgłoszenia wierzytelności z obligacji zabezpieczonych zastawem rejestrowym na certyfikatach inwestycyjnych GANT FIZ?

Sąd wyznaczył kuratora w osobie pana Tomasza Zimkowskiego, który dokona zgłoszenia wierzytelności w imieniu wszystkich wierzycieli.  Niemniej w zakresie w jakim obligatariusz nie uzyska zaspokajania swojej wierzytelności z przedmiotu zabezpieczenia, musi on indywidualnie dokonać zgłoszenia wierzytelności w niezaspokojonej wysokości.

Czy muszę dokonywać zgłoszenia wierzytelności z obligacji zabezpieczonych hipoteką na nieruchomościach GANT Development S.A.?

Żadna z serii obligacji GANT Development S.A. nie została zabezpieczona na należących do niego nieruchomościach.  Obligacje serii AX, H oraz D zostały wprawdzie zabezpieczone hipoteką, jednakże na nieruchomościach stanowiących własność innych spółek (tj. odpowiednio GANT ZN Sp. z o.o. Robotnicza s.k.a., Kapelanka Sp. z o.o., GANT ZN Sp. z o.o. SM DOM s.k.a.).

W związku z powyższym, dochodzenie wierzytelności z ww. obligacji odbywa się na ogólnych zasadach, a co za tym idzie, żeby uczestniczyć w postępowaniu upadłościowym niezbędne jest dokonanie zgłoszenia wierzytelności do masy upadłości.

Od kiedy biegnie termin dokonywania zgłoszeń wierzytelności?

Termin dokonania zgłoszenia wierzytelności biegnie od dnia publikacji obwieszczenia o upadłości GANT Development S.A. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Rzeczona publikacja miała miejsce w dniu 13 stycznia 2014 r. Monitor Sądowy i Gospodarczy zawierający publikację obwieszczenia o upadłości GANT Development S.A. można pobrać pod poniższym linkiem:

Monitor Sądowy i Gospodarczy – obwieszczenie o upadłości GANT Development S.A.

Czy można dokonać zbiorowego zgłoszenia wierzytelności z obligacji GANT Development S.A.?

Nie. Każdy z wierzycieli musi dokonać zgłoszenia swoich wierzytelności odrębnym pismem. Zgłoszenie wierzytelności nie może obejmować wierzytelności przysługujących różnym wierzycielom.

Czy po ogłoszeniu upadłości mogę jeszcze sprzedać posiadane obligacje GANT Development S.A.?

Tak. Z punktu widzenia przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, nie ma ku temu istotnych przeciwwskazań. Obrót wierzytelnościami upadłego po ogłoszeniu upadłości skutkuje jedynie ograniczeniami w kwestii dokonywania potrąceń wzajemnych wierzytelności między upadłym i wierzycielem.

Czy ewentualny układ obejmuje odsetki, a jeżeli tak to w jakim zakresie?

Tak. Ewentualnym układ obejmie odsetki kapitałowe, niezależnie od daty ich wymagalności oraz odsetki za opóźnienie od wierzytelności głównej oraz wymagalnych odsetek kapitałowych, ale naliczane do dnia poprzedzającego ogłoszenie upadłości.

Jaki dokument potrzebny jest do udowodnienia posiadania obligacji GANT Development S.A. ?

Z uwagi na fakt, że obligacje GANT Development S.A. były emitowane w formie zdematerializowanej, podstawowym dokument, który należy załączyć do zgłoszenia wierzytelności jest świadectwo depozytowe.

Świadectwo depozytowe jest to imienny dokument wystawiany przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych (dom maklerski, bank) wystawiany na żądanie posiadacza rzeczonego rachunku.

Świadectwo depozytowe zawiera informacje o posiadaczu rachunku, dokładnej liczbie instrumentów finansowych, na które zostało wystawiony oraz celu jego wydania.

Czy Pana Kancelaria przyjmuje zlecenia na dochodzenie w postępowaniu upadłościowym wierzytelności z obligacji GANT Development S.A ?

Tak. Prowadzona przeze mnie Kancelaria Adwokacka specjalizuje się w sprawach z zakresu postępowań upadłościowych i w chwili obecnej przyjmuje zlecenia od wierzycieli GANT Development S.A. niezależnie od miejsca ich zamieszkania czy pobytu – tak z kraju, jak i z zagranicy.

Czy jeżeli chcę zlecić Kancelarii dochodzenie w postępowaniu upadłościowym wierzytelności z obligacji GANT Development S.A. muszę umówić się na spotkanie w Kancelarii?

Nie. Jeżeli mieszkasz lub przebywasz za granicą lub w innej miejscowości na terenie kraju i nie masz czasu lub chęci przyjeżdżać do siedziby Kancelarii, zlecenia można dokonać telefoniczne lub drogą mailową. W takim przypadku zostaną przesłane Ci do podpisania i odesłania umowa zlecenia oraz pełnomocnictwo. Potrzebne do zgłoszenia wierzytelności dokumenty możesz przesłać drogą pocztową, zaś płatności honorarium Kancelarii możesz dokonać przelewem.

Ile wynosi honorarium Kancelarii za dokonanie zgłoszenia wierzytelności i reprezentowanie w postępowaniu upadłościowym?

Honorarium ustalane jest indywidualnie i zależy od kwoty zgłaszanej wierzytelności.