nowe prawo upadłościoweZ dniem 01 stycznia 2016 r. w życie weszła duża nowelizacja przepisów Prawa upadłościowego. Nowe przepisy mają ułatwić wierzycielom dochodzenie roszczeń w toku postępowania upadłościowego, zwiększyć ich wpływ na przebieg postępowania, a przede wszystkim je przyspieszyć.

Główna zmiana polega na wyłączeniu postępowania układowego i naprawczego do zupełnie nowej, osobnej ustawy – Prawo restrukturyzacyjne. Za sprawą powyższego, zmianie uległa nie tylko nazwa ustawy (dawnej Prawo Upadłościowe i Naprawcze), ale również szereg przepisów o doniosłym znaczeniu, tak dla samego przebiegu postępowania upadłościowego, jak i pozycji wierzycieli.

Za sprawą wyłączenia postępowania układowego do Prawa restrukturyzacyjnego nie ma już dwóch osobnych trybów postępowania upadłościowego, tj. likwidacyjnego i układowego. Aktualnie każda upadłość jest likwidacyjna. Układ należy zaś, co do zasady, do sfery Prawa restrukturyzacyjnego.

Ogłoszenie upadłości ma stanowić ostateczne rozwiązania, a co za tym idzie przepisy dają prymat postępowaniu restrukturyzacyjnym, o czym pisałem już TUTAJ.

W związku z powyższym większość wcześniej opublikowanych informacji ulegał już dezaktualizacji. W miarę możliwości będę uzupełniał dotychczasowe publikacje i wskazywał na zaistniałe zmiany przepisów.

Należy przy tym zaznaczyć, że wpisy sprzed 01 stycznia 2016 r. są nada aktualne co do spraw, w których przed dniem wejścia w życie nowelizacji wpłynął wniosek o ogłoszenie upadłości. W takim przypadku zastosowanie znajdują bowiem nadal przepisy dotychczasowe.