GC Investment w upadłościW dniu 02 grudnia 2014 r., Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy, przychylając się do wniosku GC Investment S.A., wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości Spółki z możliwością zawarcia układu Page Not Found

The page you were looking for could not be found.

Check the URL for errors.

.

GC Investment w upadłości

GC Investment S.A. jest spółką działającą na rynku nieruchomości komercyjnych od 1993 r. Jedną z ostatnich inwestycji GC Investment S.A. stanowi osiedle Wille Parkowa w Katowicach. Developer miał w planach budowę w Katowicach galerii handlowej przy ul. Kolejowej oraz biurowca przy ul. Astrów.

Wniosek o ogłoszenie swojej upadłości z możliwością zawarcia układu Spółka złożyła 30 kwietnie 2014 r. Był on odpowiedzią na wnioski wierzycieli, które zakładały ogłoszenie upadłości likwidacyjnej Dewelopera.

Upadłość GC Investment związana jest głownie z brakiem środków na wykup notowanych na rynku Catalyst obligacji spółki serii W (oznaczonych symbolem GCI0414) oraz wypłatę ostatniego kuponu odsetkowego. Wartość nominalna rzeczonych obligacji to 17,5 mln zł. Obligacje te zabezpieczone są hipoteką łączną na prawie użytkowania wieczystego gruntu w Bytomiu Szombierkach przysługujące spółce zależnej Armada Development SA. Obciążenie hipoteczne ww. gruntu wynosi obecnie 24,06 mln zł, zaś jego wartość według wyceny biegłego z listopada 2011 r. ma wynosić niespełna 22,09 mln zł. Ponadto GC Investment S.A. nie wykupił nienotowanych na Catalyst obligacji serii T, których wartość nominalna wynosi 22,42 mln zł.

Posiadaczom obligacji GC Investment polecam lekturę wpisu „Obligacje korporacyjne a upadłość emitenta”

Komunikat Zarządu GC Investment

Zgodnie z jego treścią „Zarząd Spółki wyraża przekonanie, iż postanowienie Sądu umożliwia formalne podjęcie od dawna oczekiwanych działań prowadzących do restrukturyzacji Spółki. Powodzenie działań restrukturyzacyjnych pozwoli Spółce na powrót do statutowej działalności oraz odzyskanie stabilnej pozycji na rynku nieruchomości. Jednocześnie Zarząd zapewnia, iż podejmując wszelkie działania będzie miał na względzie wzrost wartości Spółki dla Akcjonariuszy oraz możliwie jak najwyższe zaspokojenie.” Źródło

Termin zgłaszania wierzytelności

GC Investment publikacja ogłoszeniaWierzyciela GC Investment mają miesiąc na dokonanie zgłoszenia swoich wierzytelności. To samo dotyczy osób, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłego. Termin ten liczony jest od dnia publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości spółki, co miało miejsce 19 grudnia br. (Nr 246 (4625); poz. 16873).

Monitor Sądowy i Gospodarczy w wersji PDF można pobrać za darmo TUTAJ

Informacje o tym jak sporządzić zgłoszenie wierzytelności można znaleźć na niniejszym blogu TUTAJ. Ponadto obligatariusze posiadający obligacje GC Investment serii W mogą skorzystać ze wzoru, który można ściągnąć tutaj: zgłoszenie wierzytelności wzór.

Polecam również lekturę wpisu Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu układowym – czy warto?

Darmowa pomoc prawna!

Wszystkim pokrzywdzonym klientom oraz wierzycielom GC Investement S.A. moja Kancelaria oferuje bezpłatną pomoc w postaci konsultacji w zakresie dochodzenia swoich praw w postępowaniu upadłościowym. Zainteresowane osoby proszę o kontakt pod nr 601 153 747 lub na adres e-mail: mh@kancelariamh.pl

Jeżeli masz pytania związane z upadłością GC Investment zamieść je proszę na forum StockWatch.pl (link TUTAJ) a na pewno na nie dopowiem.