Page Not Found

The page you were looking for could not be found.

Check the URL for errors.

Europejski Fundusz HipotecznyW dniu dzisiejszym, po ponad dziesięciu miesiącach rozpoznawania sprawy, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych ogłosił upadłość spółki Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z/s w Warszawie. Upadłość została ogłoszona w trybie likwidacyjnym.