Europejski Fundusz HipotecznyW dniu dzisiejszym, po ponad dziesięciu miesiącach rozpoznawania sprawy, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych ogłosił upadłość spółki Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z/s w Warszawie. Upadłość została ogłoszona w trybie likwidacyjnym.