Upadłość emitenta obligacji

Obligacje zabezpieczone na majątku emitenta

Page Not Found

The page you were looking for could not be found.

Check the URL for errors.

W przypadku ogłoszenie upadłości emitenta obligacji korporacyjnych, sytuacja obligatariuszy co do zasady nie różni się niczym od sytuacji pozostałych wierzycieli. Dochodzenie wierzytelności z obligacji korporacyjnych odbywa się bowiem na zasadach ogólnych. Nie dotyczy to jednak obligatariuszy, którzy zainwestowali w obligacje zabezpieczone na majątku emitenta.

(czytaj dalej…)

komentarzy 26 dalej...

Obligacje korporacyjne a upadłość emitenta

Obligacje korporacyjne

Obligacje korporacyjne

Obligacje korporacyjne (przedsiębiorstw) z roku na roku stają się coraz popularniejszym instrumentem finansowym. Uważane są one bowiem za bezpieczniejszy sposób inwestycji niż akcje. Jednakże również obligacje przedsiębiorstw łączą się z pewnym ryzykiem, związanym zwłaszcza z możliwością ogłoszenia upadłości emitenta. O tym co robić, gdy ogłoszono upadłość emitenta dowiesz się czytając dalej.

(czytaj dalej…)

komentarzy 16 dalej...

  • 601-153-747
  • Jestem adwokatem specjalizującym się między innymi w dochodzeniu wierzytelności w postępowaniu upadłościowym oraz obsłudze prawnej przedsiębiorstw. Na blogu wyjaśniam najważniejsze zagadnienia tematyki upadłości oraz na bieżąco informuję o śledzonych przeze mnie sprawach.

    Michał Hajduk

    kancelariamh.pl

  • Subskrybuj


  • Notice: Unknown: failed to delete and flush buffer. No buffer to delete or flush in Unknown on line 0