Upadłość bankuUpadłość banku, jak i SKOKu nie należy do częstych zjawisk. Niemniej z uwagi na swoją doniosłość i specyfikę Prawo upadłościowe i naprawcze przewiduje odrębny tryb postępowania w takim przypadku. Jego przepisy regulują między innymi najistotniejszą kwestię z punktu widzenia przeciętnego klienta banku oraz SKOKu, a mianowicie wykonanie zawartych wcześniej umów kredytu, pożyczki i rachunku oszczędnościowego Page Not Found

The page you were looking for could not be found.

Check the URL for errors.

.

(czytaj dalej…)