Page Not Found

The page you were looking for could not be found.

Check the URL for errors.

ulga na złe długiPrzepisy ustawy o podatku od towarów i usług przewidują możliwość dokonania przez podatnika korekty podatku należnego, który powstał w związku z dokonaniem dostawy towarów lub świadczenia usług, w przypadku gdy ich nabywca nie dokonał zapłaty umówionej ceny. Niestety zgodnie z kształtująca się obecnie linią orzecznictwa tzw. ulga na złe długi nie należy się wierzycielom upadłego dłużnika.

(czytaj dalej…)