Upadłość a inne postępowania

Prawo restrukturyzacyjne – upadłość a postępowanie restrukturyzacyjne

Prawo restrukturyzacyjneZ początkiem przyszłego roku w życie wchodzi Prawo restrukturyzacyjne. Nowa ustawa umożliwia dłużnikowi przeprowadzenie procesu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a także w drodze postępowania sanacyjnego zmierzającego do poprawy jego sytuacji ekonomicznej i przywrócenia zdolności do wykonywania zobowiązań, przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją Page Not Found

The page you were looking for could not be found.

Check the URL for errors.

.

(czytaj dalej…)

komentarze 2 dalej...

Upadłość likwidacyjna a postępowanie egzekucyjne

Upadłość likwidacyjna a postępowanie egzekucyjneZasadniczym celem postępowania upadłościowego prowadzonego w trybie likwidacyjnym jest „spieniężenie” całego majątku upadłego i równomierne zaspokojenie wszystkich jego wierzycieli. Ponieważ na przeszkodzie w realizacji powyższego celu niewątpliwie mogłyby stanąć postępowania egzekucyjne wszczynane indywidualnie przez poszczególnych wierzycieli, ustawodawca udzielił prymatu upadłości likwidacyjnej nad postępowaniem egzekucyjnym.

(czytaj dalej…)


Upadłość układowa a postępowanie egzekucyjne

Paragraph Balls Red ChromeCelem postępowania upadłościowego w trybie układowym jest przyjęcie układu, którego wykonanie zaspokoiłoby wierzycieli upadłego. Upadły powinien mieć zatem czas na podjęcie stosowanych działań umożliwiających realizację układu. Mając to na uwadze, ustawodawca odpowiednio uregulował wpływ ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu na postępowanie egzekucyjne.

(czytaj dalej…)

komentarzy 8 dalej...

Postępowanie sądowe po ogłoszeniu upadłości układowej?

Ogłoszenie upadłości likwidacyjnej dłużnika sprawia, że co do zasady wyłączona zostaje możliwość wszczęcia i prowadzenia przeciwko niemu postępowania sądowego celem dochodzenia wierzytelności poza postępowaniem upadłościowym. Zasada ta nie znajduje jednakże zastosowania w przypadku upadłości układowej.

(czytaj dalej…)

komentarze 2 dalej...

Wpływ ogłoszenia upadłości likwidacyjnej na postępowanie sądowe

Nierzadko zdarza się, że po wszczęciu przeciwko naszemu dłużnikowi postępowania sądowego, zostaje wydane postanowienie o ogłoszeniu jego upadłości obejmującej likwidację majątku. Co w takim przypadku dzieje się ze wszczętym już postępowaniem cywilnym?

(czytaj dalej…)

komentarzy 61 dalej...

  • 601-153-747
  • Jestem adwokatem specjalizującym się między innymi w dochodzeniu wierzytelności w postępowaniu upadłościowym oraz obsłudze prawnej przedsiębiorstw. Na blogu wyjaśniam najważniejsze zagadnienia tematyki upadłości oraz na bieżąco informuję o śledzonych przeze mnie sprawach.

    Michał Hajduk

    kancelariamh.pl

  • Subskrybuj


  • Notice: Unknown: failed to delete and flush buffer. No buffer to delete or flush in Unknown on line 0