Pojęcia prawa upadłościowego

Układ w postępowaniu upadłościowym – czym jest?

Układ w postępowaniu upadłościowym Page Not Found

The page you were looking for could not be found.

Check the URL for errors.

Postępowanie układowe jest jednym z trybów prowadzenia postępowania upadłościowego. Co do zasady sprowadza się ono do przyjęcie przez wierzycieli układu określającego sposób restrukturyzacji zadłużenia upadłego i jego zatwierdzenia przez sąd.

Mimo że układ stanowi zasadniczy element powyższego trybu, nadal wiele trudności sprawia określenie jego charakteru prawnego.

(czytaj dalej…)


W jaki sposób ustala się skład masy upadłości?

W ostatnim wpisie („Masa upadłości”) wskazałem, że masa upadłości to ogół zbywalnych praw majątkowych (aktywa) upadłego służących zaspokojeniu jego wierzycieli. Dzisiaj natomiast wskażę w jaki sposób, kto i po co ustala skład masy upadłości.

(czytaj dalej…)

komentarze 2 dalej...

Masa upadłości

Jak już wskazywałem we wcześniejszych wpisach, zaspokojenia w postępowaniu upadłościowym co do zasady mogą szukać jedynie wierzyciele, którzy zgłosili swoją wierzytelność. Zgłoszenie wierzytelności umożliwia bowiem uczestnictwo w podziale funduszów masy upadłości. O tym czym jest masa upadłości, kiedy powstaje i co wchodzi w jej skład możesz przeczytać poniżej.

(czytaj dalej…)

1 komentarz dalej...

  • 601-153-747
  • Jestem adwokatem specjalizującym się między innymi w dochodzeniu wierzytelności w postępowaniu upadłościowym oraz obsłudze prawnej przedsiębiorstw. Na blogu wyjaśniam najważniejsze zagadnienia tematyki upadłości oraz na bieżąco informuję o śledzonych przeze mnie sprawach.

    Michał Hajduk

    kancelariamh.pl

  • Subskrybuj


  • Notice: Unknown: failed to delete and flush buffer. No buffer to delete or flush in Unknown on line 0