Koszty postępowania upadłościowego

Zaliczka na koszty postępowania upadłościowego

Zaliczka na koszty postępowania upadłościowegoCo do zasady wierzyciel nie ponosi żadnych kosztów postępowania upadłościowego. Źródło ich zaspokojenie stanowi bowiem masa upadłości. Jednakże w pewnych uzasadnionych przypadkach od wierzyciela może być wymagana zaliczka na koszty postępowania upadłościowego Page Not Found

The page you were looking for could not be found.

Check the URL for errors.

.

(czytaj dalej…)


Koszty zgłoszenia wierzytelności po terminie

Zgłoszenie wierzytelności do masy upadłości spełnia rolę pozwu w procesie cywilnym. Jednakże, w przeciwieństwie to pozwu, zgłoszenie wierzytelności co do zasady nie łączy się z koniecznością ponoszenia przez wierzyciela jakichkolwiek kosztów. Wyjątek stanowią tu jedynie koszty zgłoszenia wierzytelności po terminie.

(czytaj dalej…)

1 komentarz dalej...

  • 601-153-747
  • Jestem adwokatem specjalizującym się między innymi w dochodzeniu wierzytelności w postępowaniu upadłościowym oraz obsłudze prawnej przedsiębiorstw. Na blogu wyjaśniam najważniejsze zagadnienia tematyki upadłości oraz na bieżąco informuję o śledzonych przeze mnie sprawach.

    Michał Hajduk

    kancelariamh.pl

  • Subskrybuj


  • Notice: Unknown: failed to delete and flush buffer. No buffer to delete or flush in Unknown on line 0