Informacje o upadłościach

Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie z wnioskiem o upadłość

Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w WołominieSpółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (SK Bank) niewypłacalny. Jak podała w swoim komunikacie Komisja Nadzoru Finansowego z dniem 21 listopada 2015 r. została zawieszona działalność SK Banku. Ponadto KNF  postanowił wystąpić z wnioskiem o ogłoszenie jego upadłości. Zaistniała sytuacja stanowi podstawę uruchomienia wypłat środków gwarantowanych z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

(czytaj dalej…)


Upadłość Polfa S.A.

Page Not Found

The page you were looking for could not be found.

Check the URL for errors.

Upadłość Polfa S.A. W dniu 06 listopada 2015 r. została ogłoszona upadłość Polfa S.A. Zgodnie z treścią komunikatu Zarządu emitenta, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i naprawczych w dniu wczorajszym wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości Polfa S.A. z możliwością zawarcia układu. Zarząd Spółką sprawować będzie nadal aktualny Zarząd Spółki. Postanowienie to jest prawomocne.

(czytaj dalej…)

komentarze 2 dalej...

e-Kancelaria w likwidacji

e-Kancelaria w likwidacjiPostanowieniem z dnia 18 sierpnia 2015 r. wydanym na posiedzeniu niejawnym Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych dokonał zmiany sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego spółki e – Kancelaria Grupa Prawno – Finansowa S.A. z postępowania z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku spółki.

(czytaj dalej…)


PCZ S.A. w upadłości

pcz w upadłościPostanowieniem z dnia 3o lipca 2015 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych ogłosił upadłość spółki PCZ S.A. z/s we Wrocławiu. Sąd nie przychylił się przy tym do wniosku spółki o ogłoszenie upadłości układowej i upadłość PCZ będzie prowadzona w trybie likwidacyjnym.

(czytaj dalej…)

komentarze 2 dalej...

Europejski Fundusz Hipoteczny w upadłości

Europejski Fundusz HipotecznyW dniu dzisiejszym, po ponad dziesięciu miesiącach rozpoznawania sprawy, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych ogłosił upadłość spółki Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z/s w Warszawie. Upadłość została ogłoszona w trybie likwidacyjnym.


PCZ S.A. z wnioskiem o upadłość

pcz saPolski Holding Medyczny PCZ S.A. na polskim rynku zdrowia istnieje już 15 lat. Niestety ostatni komunikat Zarządu spółki wskazuje, że jej działalność może skończyć się na tych 15 latach.  W dniu 26 czerwca 2015 r. został bowiem złożony w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych wniosek o ogłoszenie upadłości PCZ S.A.

(czytaj dalej…)


e-Kancelaria w upadłości układowej

e-kancelariaZgodnie z dzisiejszym komunikatem, w dniu 20 maja 2015 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych ogłosił upadłość spółki e-Kancelaria z możliwością zawarcia układu. Zarząd mieniem wchodzącym w skład masy upadłości e-Kancelarii sprawować będzie zarządca w osobie Pana Kamila Hajduka, natomiast na sędziego-komisarza wyznaczony został SSR Jarosław Horobiowski.

(czytaj dalej…)

komentarzy 12 dalej...

E-Kancelaria z wnioskiem o upadłość!

e-KancelariaPiątek trzynastego niestety okazał się bardzo pechowy dla obligatariuszy e-Kancelarii. Zgodnie z dzisiejszym komunikatem zarząd spółki złożony wniosek o ogłoszenie jej upadłości. Pocieszającym może być jedynie fakt, że e-Kancelaria wystąpiła z wnioskiem o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. Pytanie tylko czy emitentowi uda się przekonać sąd oraz obligatariuszy, że upadłość układowa będzie z korzystniejsza od likwidacyjnej.

(czytaj dalej…)

komentarzy 8 dalej...

Uboat-Line – informacje dla obligatariuszy

upadłość Uboat-lineZapraszam do lektury opublikowanego dzisiaj na łamach portalu StockWatch.pl artykułu „Uboat-Line bankrutuje, kto ma szansę odzyskać pieniądze?” z moim komentarzem, dotyczącym aktualnej sytuacji obligatariuszy Uboat-Line i tego co niesie ze sobą upadłość emitenta. Link do artykułu TUTAJ


Uboat-Line w upadłości likwidacyjnej?

uboat-lineZgodnie z treścią wczorajszego komunikatu, w dniu 27 lutego 2015 r. spółka Uboat-Line S.A. złożyła w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia, Wydział VIII Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych wniosek o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej.

(czytaj dalej…)


  • 601-153-747
  • Jestem adwokatem specjalizującym się między innymi w dochodzeniu wierzytelności w postępowaniu upadłościowym oraz obsłudze prawnej przedsiębiorstw. Na blogu wyjaśniam najważniejsze zagadnienia tematyki upadłości oraz na bieżąco informuję o śledzonych przeze mnie sprawach.

    Michał Hajduk

    kancelariamh.pl

  • Subskrybuj


  • Notice: Unknown: failed to delete and flush buffer. No buffer to delete or flush in Unknown on line 0