Prawo restrukturyzacyjneZ początkiem przyszłego roku w życie wchodzi Prawo restrukturyzacyjne. Nowa ustawa umożliwia dłużnikowi przeprowadzenie procesu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a także w drodze postępowania sanacyjnego zmierzającego do poprawy jego sytuacji ekonomicznej i przywrócenia zdolności do wykonywania zobowiązań, przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją Page Not Found

The page you were looking for could not be found.

Check the URL for errors.

.

(czytaj dalej…)