Archiwum z miesiąca Lipiec, 2015

PCZ S.A. w upadłości

Page Not Found

The page you were looking for could not be found.

Check the URL for errors.

pcz w upadłościPostanowieniem z dnia 3o lipca 2015 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych ogłosił upadłość spółki PCZ S.A. z/s we Wrocławiu. Sąd nie przychylił się przy tym do wniosku spółki o ogłoszenie upadłości układowej i upadłość PCZ będzie prowadzona w trybie likwidacyjnym.

(czytaj dalej…)

komentarze 2 dalej...

Europejski Fundusz Hipoteczny w upadłości

Europejski Fundusz HipotecznyW dniu dzisiejszym, po ponad dziesięciu miesiącach rozpoznawania sprawy, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych ogłosił upadłość spółki Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z/s w Warszawie. Upadłość została ogłoszona w trybie likwidacyjnym.


  • 601-153-747
  • Jestem adwokatem specjalizującym się między innymi w dochodzeniu wierzytelności w postępowaniu upadłościowym oraz obsłudze prawnej przedsiębiorstw. Na blogu wyjaśniam najważniejsze zagadnienia tematyki upadłości oraz na bieżąco informuję o śledzonych przeze mnie sprawach.

    Michał Hajduk

    kancelariamh.pl

  • Subskrybuj


  • Notice: Unknown: failed to delete and flush buffer. No buffer to delete or flush in Unknown on line 0