Page Not Found

The page you were looking for could not be found.

Check the URL for errors.

pcz saPolski Holding Medyczny PCZ S.A. na polskim rynku zdrowia istnieje już 15 lat. Niestety ostatni komunikat Zarządu spółki wskazuje, że jej działalność może skończyć się na tych 15 latach.  W dniu 26 czerwca 2015 r. został bowiem złożony w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych wniosek o ogłoszenie upadłości PCZ S.A.

(czytaj dalej…)