Archiwum z miesiąca Maj, 2015

e-Kancelaria w upadłości układowej

e-kancelariaZgodnie z dzisiejszym komunikatem, w dniu 20 maja 2015 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych ogłosił upadłość spółki e-Kancelaria z możliwością zawarcia układu. Zarząd mieniem wchodzącym w skład masy upadłości e-Kancelarii sprawować będzie zarządca w osobie Pana Kamila Hajduka, natomiast na sędziego-komisarza wyznaczony został SSR Jarosław Horobiowski.

(czytaj dalej…)

komentarzy 12 dalej...

Przelew wierzytelności po ogłoszeniu upadłości dłużnika

Page Not Found

The page you were looking for could not be found.

Check the URL for errors.

Przelew wierzytelności po ogłoszeniu upadłości dłużnikaObrót wierzytelnościami w drodze przelewu jest dopuszczalny również po ogłoszeniu upadłości dłużnika. Co do zasady nowemu wierzycielowi przysługują takie same prawa jak jego poprzednikowi. Ponieważ jednak obrót wierzytelnościami po ogłoszeniu upadłości dłużnika daje możliwości do pewnych nadużyć, a zarazem może skomplikować i przewlec przebieg całego postępowania, prawo upadłościowe i naprawcze wprowadza istotne odstępstwa od powyższej zasady, które znacznie pogarszają pozycję nowego wierzyciela w postępowaniu upadłościowym.

(czytaj dalej…)


  • 601-153-747
  • Jestem adwokatem specjalizującym się między innymi w dochodzeniu wierzytelności w postępowaniu upadłościowym oraz obsłudze prawnej przedsiębiorstw. Na blogu wyjaśniam najważniejsze zagadnienia tematyki upadłości oraz na bieżąco informuję o śledzonych przeze mnie sprawach.

    Michał Hajduk

    kancelariamh.pl

  • Subskrybuj


  • Notice: Unknown: failed to delete and flush buffer. No buffer to delete or flush in Unknown on line 0