kategorie wierzytelnościZasadniczym sposobem zaspokojenia wierzycieli w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w trybie likwidacyjnym jest podział funduszów masy upadłości, który przeprowadzany jest na podstawie przygotowanego przez syndyka planu podziału. To czy dany wierzyciel zostanie ostatecznie zaspokojony uzależnione jest w sporej mierze od charakteru przysługującej mu wierzytelności. Przepisy prawa upadłościowego i naprawczego przewidują bowiem kategorie wierzytelności, które determinują kolejność zaspokajania Page Not Found

The page you were looking for could not be found.

Check the URL for errors.

.

(czytaj dalej…)