SKOK WołominZgodnie z komunikatem Komisji Nadzoru Finansowego, postanowieniem z dnia 05 lutego 2015 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy ogłosił upadłość SKOK Wołomin (sygn.. akt X GU 53/15). Postępowanie upadłościowe SKOK Wołomin prowadzone jest pod sygn. akt X GUp 87/15.

(czytaj dalej…)