Archiwum z miesiąca Wrzesień, 2014

SKOK Wspólnota w upadłości

Page Not Found

The page you were looking for could not be found.

Check the URL for errors.

SKOK WspólnotaW dniu dzisiejszym Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ, VI Wydział Gospodarczy wydał postanowienie w przedmiocie ogłoszenia upadłości SKOK Wspólnota. Przychylając się do wniosku Komisji Nadzoru Finansowego Sąd ogłosił upadłość SKOK Wspólnota.

(czytaj dalej…)

komentarzy 7 dalej...

Ulga na złe długi nie dla wierzycieli upadłego

ulga na złe długiPrzepisy ustawy o podatku od towarów i usług przewidują możliwość dokonania przez podatnika korekty podatku należnego, który powstał w związku z dokonaniem dostawy towarów lub świadczenia usług, w przypadku gdy ich nabywca nie dokonał zapłaty umówionej ceny. Niestety zgodnie z kształtująca się obecnie linią orzecznictwa tzw. ulga na złe długi nie należy się wierzycielom upadłego dłużnika.

(czytaj dalej…)


Wniosek o upadłość CONCEPTHOUSE Joanna Figura

upadłość CONCEPTHOUSEW dniu dzisiejszym przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczy odbyło się posiedzenie w sprawie wniosku o upadłość CONCEPTHOUSE Joanna Figura. Uwzględnienie rzeczonego wniosku oznaczałoby już trzecią upadłość deweloperską we Wrocławiu w tym roku.

(czytaj dalej…)

komentarzy 9 dalej...

Co oznacza upadłość banku lub SKOKu dla ich klientów?

Upadłość bankuUpadłość banku, jak i SKOKu nie należy do częstych zjawisk. Niemniej z uwagi na swoją doniosłość i specyfikę Prawo upadłościowe i naprawcze przewiduje odrębny tryb postępowania w takim przypadku. Jego przepisy regulują między innymi najistotniejszą kwestię z punktu widzenia przeciętnego klienta banku oraz SKOKu, a mianowicie wykonanie zawartych wcześniej umów kredytu, pożyczki i rachunku oszczędnościowego.

(czytaj dalej…)

1 komentarz dalej...

Nowa upadłość konsumencka już w tym roku?

nowa upadłość konsumenckaSejm jednogłośnie przyjął wszystkie poprawki Senatu do projektu ustawy nowelizującej upadłość konsumencką. Jeżeli Prezydent złoży swój podpis pod ustawą w ciągu dwóch tygodni – co sugerowano na konferencji prasowej w Sejmie – nowa upadłość konsumencka powinna zacząć obowiązywać już w tym roku, w okolicach 15 grudnia. Vacatio legis ustawy wynosi bowiem trzy miesiące i jest liczone od dnia publikacji ustawy w Dzienniku Ustaw po jej podpisaniu przez Prezydenta.

(czytaj dalej…)

komentarze 4 dalej...

  • 601-153-747
  • Jestem adwokatem specjalizującym się między innymi w dochodzeniu wierzytelności w postępowaniu upadłościowym oraz obsłudze prawnej przedsiębiorstw. Na blogu wyjaśniam najważniejsze zagadnienia tematyki upadłości oraz na bieżąco informuję o śledzonych przeze mnie sprawach.

    Michał Hajduk

    kancelariamh.pl

  • Subskrybuj


  • Notice: Unknown: failed to delete and flush buffer. No buffer to delete or flush in Unknown on line 0