Archiwum z miesiąca Lipiec, 2014

DM IDMSA w upadłości

dm idmsaSąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, Wydział VIII Gospodarczy ds. Upadłościowo-naprawczych wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości Domu Maklerskiego IDM S.A. z siedzibą w Krakowie. DM IDMSA funkcjonuje na rynku od 1993 r. i jako pierwsze biuro maklerskie weszło na warszawską giełdę. (czytaj dalej…)

1 komentarz dalej...

Zmiany stosunków prawnych dokonane w postępowaniu upadłościowym po jego umorzeniu lub zakończeniu

Upadłość układowaOgłoszenie upadłości pociąga za sobą szereg zmian w stosunkach prawnych, których stroną jest upadły. Część z nich powstaje z mocy prawa z datą upadłości, inne zaś mogą być następstwem działań podjętych w toku postępowania upadłościowego. Niemniej wszystkie one maja służyć osiągnięciu celu postępowania upadłościowego. Co dzieje się z owymi zmianami gdy postępowanie upadłościowe zostaje zakończone lub umorzone?

(czytaj dalej…)

komentarzy 6 dalej...

GANT Development S.A. – co dalej?

Page Not Found

The page you were looking for could not be found.

Check the URL for errors.

Wszystkim obligatariuszom posiadającym obligacje spółki GANT Development S.A. polecam przygotowany przy mojej współpracy artykuł na portalu StockWatch.pl –

„Obligatariuszom Ganta pozostaje żmudna walka o pieniądze”


GANT Development S.A. – umorzenie postępowania

GANT umorzenieW dniu 07 lipca br. przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział ds. Upadłościowych i Naprawczych odbyło się posiedzenie przy drzwiach zamkniętych w sprawie postępowania upadłościowego GANT Development S.A. (VIII GUp 1/14). Sąd postanowił zmienić tryb postępowania upadłościowego z układowego na likwidacyjny, a następnie umorzył postępowanie z uwagi na brak w masie upadłości środków wystarczających na pokrycie kosztów jego prowadzenia.

(czytaj dalej…)

komentarzy 20 dalej...

Upadłość konsumencka po nowemu

Upadłość konsumenckaUpadłość konsumencka funkcjonuje w polskim systemie prawnym już od marca 2009 r. Jednakże z uwagi na rygorystyczne przesłanki ogłoszenia upadłości oraz formalizm procesowy upadłość konsumencka stanowi w zasadzie martwą regulacje. Aby zmienić taki stan rzeczy, pod koniec czerwca sejm przyjął projekt nowelizacji ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, która ma za zadanie wskrzesić instytucje upadłości konsumenckiej.
(czytaj dalej…)

komentarzy 8 dalej...

  • 601-153-747
  • Jestem adwokatem specjalizującym się między innymi w dochodzeniu wierzytelności w postępowaniu upadłościowym oraz obsłudze prawnej przedsiębiorstw. Na blogu wyjaśniam najważniejsze zagadnienia tematyki upadłości oraz na bieżąco informuję o śledzonych przeze mnie sprawach.

    Michał Hajduk

    kancelariamh.pl

  • Subskrybuj


  • Notice: Unknown: failed to delete and flush buffer. No buffer to delete or flush in Unknown on line 0