Archiwum z miesiąca Czerwiec, 2014

GANT DEVELOPMENT S.A. – lista wierzytelności

Page Not Found

The page you were looking for could not be found.

Check the URL for errors.

GNAT lista wierzytelnościZgodnie z treścią obwieszczenia wywieszonego 23 czerwca 2014 r. w siedzibie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych, w postępowaniu upadłościowym GANT DEVELOPMENT S.A. sporządzona została już lista wierzytelności. Można ją przeglądać w sekretariacie ww. wydziału.

(czytaj dalej…)


Zatwierdzenie układu przez sąd

Zatwierdzenie układuUkład jest aktem prawny o swoistej konstrukcji. Jego specyfika polega na tym, że samo przyjęcie propozycji układowych przez wierzycieli nie przesądza jeszcze o jego ważności i skuteczności. Do tego aby był on wiążący niezbędnym jest bowiem jeszcze zatwierdzenie układu przez sąd w drodze stosowanego orzeczenia.

(czytaj dalej…)


WROBIS – zmiana trybu upadłości

WROBIS S.A.

WROBIS S.A.

W związku z licznymi prośbami o informacje na temat postępowania upadłościowego Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego Nr 2 WROBIS S.A., zamieszczam postanowienie sądu z dnia 12 czerwca 2014 r. o zamianie trybu prowadzenia postępowania upadłościowego z układowego na likwidacyjny. O tym jakie skutki wywołuje taka zmiana można przeczytać we wpisie „Zmiana trybu prowadzenia postępowania upadłościowego na likwidacyjny”.

komentarze 2 dalej...

GANT PM Sp. z o.o. ODRA TOWER S.K.A

W Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 116 (4495) z dnia 17 czerwca 2014 r. zostało zamieszczone obwieszczenie sądowe o ogłoszeniu upadłości GANT PM Sp. z o.o. ODRA TOWER S.K.A (Poz. 8017). Od powyższej daty zaczyna biec termin do zgłaszania wierzytelności przez wszystkich wierzycieli. Całość treści obwieszczenia poniżej.

(czytaj dalej…)


Skutki niezawarcia układu

Skutki niezawarcia układuWierzyciele upadłego zazwyczaj nie tworzą jednolitej grupy, a co za tym idzie nie wszyscy muszą być zainteresowania zawarciem układu. W związku z powyższym nierzadko zdarza się, że zgromadzenie wierzycieli odrzuca propozycje układowe poddane pod głosowanie. Ponadto mogą zajść inne okoliczności powodujące niezawarcie układu. O tym jakie są skutki niezawarcia układu dla postępowania upadłościowego przeczytasz poniżej.

(czytaj dalej…)


Zmiana trybu prowadzenia postępowania upadłościowego na likwidacyjny

Wydając postanowienie o ogłoszeniu upadłości sąd zawsze określa sposób jej prowadzenia. Jednakże tak obrany tryb upadłości zawsze może ulec zmianie. Możliwość ta ma służyć optymalizacji postępowania upadłościowego i gwarantować elastyczność jego prowadzenia. W praktyce najczęstszym przypadkiem jest zmiana trybu prowadzenia postępowania upadłościowego z układowego na likwidacyjny.

(czytaj dalej…)

komentarze 2 dalej...

  • 601-153-747
  • Jestem adwokatem specjalizującym się między innymi w dochodzeniu wierzytelności w postępowaniu upadłościowym oraz obsłudze prawnej przedsiębiorstw. Na blogu wyjaśniam najważniejsze zagadnienia tematyki upadłości oraz na bieżąco informuję o śledzonych przeze mnie sprawach.

    Michał Hajduk

    kancelariamh.pl

  • Subskrybuj


  • Notice: Unknown: failed to delete and flush buffer. No buffer to delete or flush in Unknown on line 0