Archiwum z miesiąca Maj, 2014

GANT Odra Tower w upadłości

GANT Odra Tower w upadłości

GANT Odra Tower w upadłości Page Not Found

The page you were looking for could not be found.

Check the URL for errors.

W dniu 21 maja 2014 r. na posiedzeniu niejawnym Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych ogłosił upadłość GANT PM Sp. z o.o. ODRA TOWER S.K.A. Jest to pierwsze upadłość spółki celowej należącej do grupy GANT Development.

(czytaj dalej…)


ORZEŁ S.A. – obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

orzeł upadłośćW Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 96 (4475) z dnia 20 maja 2014 r. zostało zamieszczone obwieszczenie sądowe o ogłoszeniu upadłości ORZEŁ S.A. z/s w Ćmiłowie (Poz. 6271). Od powyższej daty zaczyna biec termin do zgłaszania wierzytelności przez wszystkich wierzycieli. Całość treści obwieszczenia poniżej.

(czytaj dalej…)

1 komentarz dalej...

DOMEX – obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Domex w upadłościW Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 95 (4474) z dnia 19 maja 2014 r. zostało zamieszczone obwieszczenie sądowe o ogłoszeniu upadłości DOMEX Sp. z o.o. z/s w Sandomierzu (Poz. 6185). Od powyższej daty zaczyna biec termin do zgłaszania wierzytelności przez wszystkich wierzycieli. Całość treści obwieszczenia poniżej.

(czytaj dalej…)

komentarzy 20 dalej...

Przyjęcie układu

Zawarcie układuKulminacyjnym punktem postępowania upadłościowego prowadzonego w trybie układowym jest głosowanie nad przyjęciem układu. Determinuje ono bowiem dalszy los całego postępowania upadłościowego, a co za tym idzie ma istotne znaczenie dla samego upadłego, jak i jego wierzycieli. Przyjęcie układu uzależnione jest zaś od spełnienia określonych warunków.

(czytaj dalej…)


DOMEX – właściciel sieci sklepów AVANS – w upadłości

DomexSąd Rejonowy w Tarnobrzegu ogłosił upadłość Domex Sp. z o.o., do której należy m.in. sieć sklepów ze sprzętem AGD/RTV – AVANS. Może to oznaczać koniec popularnych elektromarketów.

(czytaj dalej…)


Głosowanie nad układem w grupach wierzycieli

Grupy wierzycieliPonieważ poszczególni wierzyciele w różnym stopniu mogą być zainteresowani układem, dla potrzeb głosowania nad jego przyjęciem przepisy przewidują możliwość dokonania podziału wierzycieli na grupy interesu. Rozwiązanie to ma prowadzić do rzeczywistego odzwierciedlenia zainteresowania określonych grup wierzycieli zawarciem układu.

(czytaj dalej…)


GC Investment S.A. złożył wniosek o upadłość.

GC InvestmentDnia 30 kwietnie 2014 r. spółka GC Investment S.A. złożyła w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. Oznacza to, że szykuje się już czwarta w tym roku upadłość na ryku Catalyst.

(czytaj dalej…)


  • 601-153-747
  • Jestem adwokatem specjalizującym się między innymi w dochodzeniu wierzytelności w postępowaniu upadłościowym oraz obsłudze prawnej przedsiębiorstw. Na blogu wyjaśniam najważniejsze zagadnienia tematyki upadłości oraz na bieżąco informuję o śledzonych przeze mnie sprawach.

    Michał Hajduk

    kancelariamh.pl

  • Subskrybuj


  • Notice: Unknown: failed to delete and flush buffer. No buffer to delete or flush in Unknown on line 0