Archiwum z miesiąca Styczeń, 2014

GANT Development – informacja dla obligatariuszy

Page Not Found

The page you were looking for could not be found.

Check the URL for errors.

Z uwagi na znaczną liczbę telefonów i maili związanych z postępowaniem upadłościowym GANT Development S.A., które codziennie od Państwa dostaję, na forum portalu www.stockwatch.pl został utworzony specjalny wątek.

(czytaj dalej…)


Zakres objęcia układem wierzytelności odsetkowych

WPaying bills postępowaniu upadłościowym z możliwością zawarcia układu istotne znaczenie dla każdego wierzyciela ma precyzyjne określenie, w jakim zakresie ewentualny układ będzie obejmował należne mu wierzytelności. Niestety ustawodawca zaniechał precyzyjnego uregulowania tej kwestii. Taki stan rzeczy w praktyce rodzi wiele wątpliwości, zwłaszcza  jeżeli chodzi o ustalenie zakresu objęcia układem wierzytelności odsetkowych.

(czytaj dalej…)


Odsetki od wierzytelności przy upadłości likwidacyjnej

Niezwykle istotną, a zarazem rodzącą wiele nieporozumień jest kwestia zaspokajania odsetek od wierzytelności w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku. Dochodzenie odsetek przy upadłości likwidacyjnej jest jak najbardziej możliwe, jednakże obwarowane pewnymi ograniczeniami.

(czytaj dalej…)

komentarzy 15 dalej...

Obwieszczenie postanowienia o upadłości GANT Development

W Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 7 (4386) z dnia 13 stycznia 2014 r. zostało zamieszczone obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości GANT Development S.A. (Poz. 300). Od powyższej daty zaczyna biec termin do zgłaszania wierzytelności przez wszystkich wierzycieli. Całość treści obwieszczenia poniżej.

(czytaj dalej…)


Upadłość układowa a postępowanie egzekucyjne

Paragraph Balls Red ChromeCelem postępowania upadłościowego w trybie układowym jest przyjęcie układu, którego wykonanie zaspokoiłoby wierzycieli upadłego. Upadły powinien mieć zatem czas na podjęcie stosowanych działań umożliwiających realizację układu. Mając to na uwadze, ustawodawca odpowiednio uregulował wpływ ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu na postępowanie egzekucyjne.

(czytaj dalej…)

komentarzy 8 dalej...

Postępowanie sądowe po ogłoszeniu upadłości układowej?

Ogłoszenie upadłości likwidacyjnej dłużnika sprawia, że co do zasady wyłączona zostaje możliwość wszczęcia i prowadzenia przeciwko niemu postępowania sądowego celem dochodzenia wierzytelności poza postępowaniem upadłościowym. Zasada ta nie znajduje jednakże zastosowania w przypadku upadłości układowej.

(czytaj dalej…)

komentarze 2 dalej...

Upadłość GANT Development S.A. – wywiad dla Gazeta.pl

Upadłości GANT Development S.A.

Upadłości GANT Development S.A.

Dziś, na łamach portalu Gazeta.pl, zamieszczony został przeprowadzony ze mną wywiad dotyczący upadłości GANT Develepment S.A. („Co mogą zrobić klienci dewelopera, gdy sąd ogłosi upadłość”). Niniejszy wpis stanowi jego rozwinięcie i sprostowanie niektórych zawartych w nim informacji.

(czytaj dalej…)


GANT Development – informacje dla posiadaczy obligacji

W związku z licznie napływającymi do mnie zapytaniami osób posiadających obligacje GANT Development S.A., poniżej zamieszczam odpowiedź na najczęściej zadawane mi pytania, których lista będzie na bieżąco uzupełniana:

(czytaj dalej…)

komentarze 22 dalej...

GANT Development w upadłości

W dniu dzisiejszym przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy odbyło się już piąte posiedzenie w sprawie ogłoszenia upadłość GANT Development S.A. Sąd wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości GANT Development S.A. z możliwością zawarcia układu.

(czytaj dalej…)


  • 601-153-747
  • Jestem adwokatem specjalizującym się między innymi w dochodzeniu wierzytelności w postępowaniu upadłościowym oraz obsłudze prawnej przedsiębiorstw. Na blogu wyjaśniam najważniejsze zagadnienia tematyki upadłości oraz na bieżąco informuję o śledzonych przeze mnie sprawach.

    Michał Hajduk

    kancelariamh.pl

  • Subskrybuj


  • Notice: Unknown: failed to delete and flush buffer. No buffer to delete or flush in Unknown on line 0