Archiwum z miesiąca Grudzień, 2013

Koszty zgłoszenia wierzytelności po terminie

Page Not Found

The page you were looking for could not be found.

Check the URL for errors.

Zgłoszenie wierzytelności do masy upadłości spełnia rolę pozwu w procesie cywilnym. Jednakże, w przeciwieństwie to pozwu, zgłoszenie wierzytelności co do zasady nie łączy się z koniecznością ponoszenia przez wierzyciela jakichkolwiek kosztów. Wyjątek stanowią tu jedynie koszty zgłoszenia wierzytelności po terminie.

(czytaj dalej…)

1 komentarz dalej...

Upadłość z możliwością zawarcia układu – podstawy

Postępowanie upadłościowe może być prowadzone w jednym z dwóch trybów, tj. albo w trybie likwidacyjnym albo układowym. Upadłość likwidacyjna traktowana jest przy tym jako ostateczność i prowadzona jest gdy zachodzi brak podstaw, by ogłosić upadłość z możliwością zawarcia układu.

(czytaj dalej…)


Upadłość GANT Development S.A. dopiero po Nowym Roku

Dziś o godz. 8:00 odbyła się już czwarta rozprawa w sprawie wniosków o upadłość GANT Development S.A. Wprawdzie Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy zamknął przewód sądowy, jednakże na ogłoszenie postanowienia w sprawie trzeba jeszcze poczekać.

(czytaj dalej…)


Upadłość GANT Development – trzeba jeszcze poczekać.

W dniu dzisiejszym przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy odbyła się już trzecia rozprawa w sprawie ogłoszenia upadłość GANT Development S.A. Niestety i tym razem rozprawa zakończyła się bez rozstrzygnięcia. Ewentualna upadłość GANT Development S.A. zostanie ogłoszona po kolejnej rozprawie.

(czytaj dalej…)


  • 601-153-747
  • Jestem adwokatem specjalizującym się między innymi w dochodzeniu wierzytelności w postępowaniu upadłościowym oraz obsłudze prawnej przedsiębiorstw. Na blogu wyjaśniam najważniejsze zagadnienia tematyki upadłości oraz na bieżąco informuję o śledzonych przeze mnie sprawach.

    Michał Hajduk

    kancelariamh.pl

  • Subskrybuj


  • Notice: Unknown: failed to delete and flush buffer. No buffer to delete or flush in Unknown on line 0