Archiwum z miesiąca Listopad, 2013

Obligacje zabezpieczone na majątku emitenta

Page Not Found

The page you were looking for could not be found.

Check the URL for errors.

W przypadku ogłoszenie upadłości emitenta obligacji korporacyjnych, sytuacja obligatariuszy co do zasady nie różni się niczym od sytuacji pozostałych wierzycieli. Dochodzenie wierzytelności z obligacji korporacyjnych odbywa się bowiem na zasadach ogólnych. Nie dotyczy to jednak obligatariuszy, którzy zainwestowali w obligacje zabezpieczone na majątku emitenta.

(czytaj dalej…)

komentarzy 26 dalej...

Obligacje korporacyjne a upadłość emitenta

Obligacje korporacyjne

Obligacje korporacyjne

Obligacje korporacyjne (przedsiębiorstw) z roku na roku stają się coraz popularniejszym instrumentem finansowym. Uważane są one bowiem za bezpieczniejszy sposób inwestycji niż akcje. Jednakże również obligacje przedsiębiorstw łączą się z pewnym ryzykiem, związanym zwłaszcza z możliwością ogłoszenia upadłości emitenta. O tym co robić, gdy ogłoszono upadłość emitenta dowiesz się czytając dalej.

(czytaj dalej…)

komentarzy 16 dalej...

Wniosek o upadłość GANT PM Sp. z o.o. ODRA TOWER s.k.a.

Wygląda na to, że wierzyciele grupy kapitałowej GNAT DEVELOPMENT S.A. stracili już cierpliwość i upadłość czeka również spółki celowe. Na pierwszy ogień idzie GANT PM Sp. z o.o. ODRA TOWER S.k.a.

(czytaj dalej…)


Upadłość GANT DEVELOPMENT S.A. jeszcze nie dzisiaj

Dzisiaj o godz. 12:00 przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy odbyła się kolejna rozprawa w sprawie ogłoszenia upadłości GANT DEVELOPMENT S.A. Jednakże sąd nie podjął jeszcze decyzji co do sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego  i wyznaczył kolejny termin rozprawy.

(czytaj dalej…)

1 komentarz dalej...

Wniosek o ogłoszenie upadłości złożony w złej wierze

Wniosek o ogłoszenie upadłości może w zasadzie złożyć każdy i, o ile tylko spełnia wymogi formalne, sąd zobowiązany jego go rozpoznać. Z tego też względu w praktyce zdarzają się przypadki składania wniosku o ogłoszenie upadłości w złej wierze, np. celem wyeliminowania konkurencji.

(czytaj dalej…)

1 komentarz dalej...

WROBIS złożył wniosek o upadłość

Kryzys zbiera żniwa wśród dolnośląskich firm. Jak wynika z komunikatu prasowego Zarządu MOSTOSTAL Warszawa S.A., Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Nr 2 WROBIS S.A. złożyło wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu.

(czytaj dalej…)

1 komentarz dalej...

Polimex-Mostostal S.A. – kolejny wniosek o ogłoszenie upadłości

Wierzyciele spółki Polimex-Mostostal S.A. nie odpuszczają. Pomimo umorzenia przez sąd już dwóch postępowań w sprawie ogłoszenia upadłości spółki, w ostatnim czasie wpłynął kolejny wniosek o ogłoszenie jej upadłości. Do trzech razy sztuka?

(czytaj dalej…)


Wpływ ogłoszenia upadłości likwidacyjnej na postępowanie sądowe

Nierzadko zdarza się, że po wszczęciu przeciwko naszemu dłużnikowi postępowania sądowego, zostaje wydane postanowienie o ogłoszeniu jego upadłości obejmującej likwidację majątku. Co w takim przypadku dzieje się ze wszczętym już postępowaniem cywilnym?

(czytaj dalej…)

komentarzy 61 dalej...

  • 601-153-747
  • Jestem adwokatem specjalizującym się między innymi w dochodzeniu wierzytelności w postępowaniu upadłościowym oraz obsłudze prawnej przedsiębiorstw. Na blogu wyjaśniam najważniejsze zagadnienia tematyki upadłości oraz na bieżąco informuję o śledzonych przeze mnie sprawach.

    Michał Hajduk

    kancelariamh.pl

  • Subskrybuj


  • Notice: Unknown: failed to delete and flush buffer. No buffer to delete or flush in Unknown on line 0