Archiwum z miesiąca Czerwiec, 2013

W jaki sposób ustala się skład masy upadłości?

W ostatnim wpisie („Masa upadłości”) wskazałem, że masa upadłości to ogół zbywalnych praw majątkowych (aktywa) upadłego służących zaspokojeniu jego wierzycieli. Dzisiaj natomiast wskażę w jaki sposób, kto i po co ustala skład masy upadłości.

(czytaj dalej…)

komentarze 2 dalej...

Masa upadłości

Page Not Found

The page you were looking for could not be found.

Check the URL for errors.

Jak już wskazywałem we wcześniejszych wpisach, zaspokojenia w postępowaniu upadłościowym co do zasady mogą szukać jedynie wierzyciele, którzy zgłosili swoją wierzytelność. Zgłoszenie wierzytelności umożliwia bowiem uczestnictwo w podziale funduszów masy upadłości. O tym czym jest masa upadłości, kiedy powstaje i co wchodzi w jej skład możesz przeczytać poniżej.

(czytaj dalej…)

1 komentarz dalej...

Należności ze stosunku pracy w postępowaniu upadłościowym

Zgodnie z ogólną zasadą postępowania upadłościowego zaspokojenie w postępowaniu upadłościowym mogą uzyskać jedynie wierzyciele, którzy zgłosili swoją wierzytelność. Jednakże powyższa zasada nie ma charakteru bezwzględnego i ustawodawca wprowadził parę wyjątków. Do owych wyjątków zaliczają się m.in. należności ze stosunku pracy.

(czytaj dalej…)


Umorzenie zobowiązań niespłaconych w postępowaniu upadłościowym

umorzenie zobowiązań w postępowaniu upadłościowymW zasadzie wszystkie osoby prowadzące działalność gospodarczą postrzegają upadłość jako zło, którego należy się wystrzegać za wszelką cenę. Takie myślenie stanowi główną przyczynę uchybiania terminowi przewidzianemu na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości i oczekiwania na pierwszy krok wierzycieli. Pomijając możliwość zawarcia układu z wierzycielami, mało który przedsiębiorca ma świadomości, że ogłoszenie upadłości może zapewnić mu nowy start, nawet pomimo niespłacenia wszystkich zobowiązań.

(czytaj dalej…)


Termin zgłoszenia wierzytelności

O upadłości dłużnika wierzyciel dowiaduje się najczęściej albo od syndyka, który zawiadamia o upadłości znanych mu za ksiąg upadłego wierzycieli, albo z obwieszczeń publikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz lokalnych dziennikach. Niezależnie od tego kiedy i w jakich okolicznościach wierzyciel dowiedział się o upadłości dłużnika musi on zgłosić swoją wierzytelność w ściśle określonym terminie. Termin zgłoszenia wierzytelności jest jednakowym dla wszystkich wierzycieli.

(czytaj dalej…)

komentarze 3 dalej...

  • 601-153-747
  • Jestem adwokatem specjalizującym się między innymi w dochodzeniu wierzytelności w postępowaniu upadłościowym oraz obsłudze prawnej przedsiębiorstw. Na blogu wyjaśniam najważniejsze zagadnienia tematyki upadłości oraz na bieżąco informuję o śledzonych przeze mnie sprawach.

    Michał Hajduk

    kancelariamh.pl

  • Subskrybuj


  • Notice: Unknown: failed to delete and flush buffer. No buffer to delete or flush in Unknown on line 0