Archiwum z miesiąca Maj, 2013

Zgłoszenie wierzytelności – wymogi formalne

Page Not Found

The page you were looking for could not be found.

Check the URL for errors.

Zgodnie z obowiązującą w prawie upadłościowym zasadą, zgłoszenie wierzytelności przez wierzyciela jest warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenie wierzytelności stanowi odpowiednik pozwu w postępowaniu cywilny i tak jak pozew winno spełniać określone przepisami prawa wymogi formalne.

(czytaj dalej…)

komentarze 22 dalej...

Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

Postępowanie upadłościowe ma na celu zaspokojenie wszystkich wierzycieli upadłego w ramach jednego postępowania sądowego. W przypadku upadłości likwidacyjnej, wierzyciele uzyskują zaspokojenie z likwidowanego majątku upadłego, zaś w przypadku upadłości z możliwością zawarcia układu, zaspokojenie wierzycieli następuje w drodze realizacji zawartego układu. Niezależnie od przyjętego trybu postępowania upadłościowego, warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu upadłościowym jest zgłoszenie wierzytelności przez wierzyciela upadłego.

(czytaj dalej…)

komentarzy 26 dalej...

  • 601-153-747
  • Jestem adwokatem specjalizującym się między innymi w dochodzeniu wierzytelności w postępowaniu upadłościowym oraz obsłudze prawnej przedsiębiorstw. Na blogu wyjaśniam najważniejsze zagadnienia tematyki upadłości oraz na bieżąco informuję o śledzonych przeze mnie sprawach.

    Michał Hajduk

    kancelariamh.pl

  • Subskrybuj


  • Notice: Unknown: failed to delete and flush buffer. No buffer to delete or flush in Unknown on line 0