Nowe Prawo upadłościowe

nowe prawo upadłościoweZ dniem 01 stycznia 2016 r. w życie weszła duża nowelizacja przepisów Prawa upadłościowego. Nowe przepisy mają ułatwić wierzycielom dochodzenie roszczeń w toku postępowania upadłościowego, zwiększyć ich wpływ na przebieg postępowania, a przede wszystkim je przyspieszyć.

(czytaj dalej…)


Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie z wnioskiem o upadłość

Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w WołominieSpółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (SK Bank) niewypłacalny. Jak podała w swoim komunikacie Komisja Nadzoru Finansowego z dniem 21 listopada 2015 r. została zawieszona działalność SK Banku. Ponadto KNF  postanowił wystąpić z wnioskiem o ogłoszenie jego upadłości. Zaistniała sytuacja stanowi podstawę uruchomienia wypłat środków gwarantowanych z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

(czytaj dalej…)


Upadłość Polfa S.A.

Upadłość Polfa S.A. W dniu 06 listopada 2015 r. została ogłoszona upadłość Polfa S.A. Zgodnie z treścią komunikatu Zarządu emitenta, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i naprawczych w dniu wczorajszym wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości Polfa S.A. z możliwością zawarcia układu. Zarząd Spółką sprawować będzie nadal aktualny Zarząd Spółki. Postanowienie to jest prawomocne.

(czytaj dalej…)

komentarze 2 dalej...

Prawo restrukturyzacyjne – upadłość a postępowanie restrukturyzacyjne

Prawo restrukturyzacyjneZ początkiem przyszłego roku w życie wchodzi Prawo restrukturyzacyjne. Nowa ustawa umożliwia dłużnikowi przeprowadzenie procesu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a także w drodze postępowania sanacyjnego zmierzającego do poprawy jego sytuacji ekonomicznej i przywrócenia zdolności do wykonywania zobowiązań, przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją.

(czytaj dalej…)

komentarze 2 dalej...

e-Kancelaria w likwidacji

e-Kancelaria w likwidacjiPostanowieniem z dnia 18 sierpnia 2015 r. wydanym na posiedzeniu niejawnym Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych dokonał zmiany sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego spółki e – Kancelaria Grupa Prawno – Finansowa S.A. z postępowania z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku spółki.

(czytaj dalej…)


Przerwa wakacyjna

Od dzisiaj do 17 sierpnia będę przebywał na urlopie. Z tego względu przez najbliższy tydzień nie będę odpisywał na maile, odbierał telefonów, ani odpowiadał na komentarze. Zaległości zostaną nadrobione po powrocie 🙂


PCZ S.A. w upadłości

pcz w upadłościPostanowieniem z dnia 3o lipca 2015 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych ogłosił upadłość spółki PCZ S.A. z/s we Wrocławiu. Sąd nie przychylił się przy tym do wniosku spółki o ogłoszenie upadłości układowej i upadłość PCZ będzie prowadzona w trybie likwidacyjnym.

(czytaj dalej…)

komentarze 2 dalej...

Europejski Fundusz Hipoteczny w upadłości

Europejski Fundusz HipotecznyW dniu dzisiejszym, po ponad dziesięciu miesiącach rozpoznawania sprawy, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych ogłosił upadłość spółki Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z/s w Warszawie. Upadłość została ogłoszona w trybie likwidacyjnym.


PCZ S.A. z wnioskiem o upadłość

pcz saPolski Holding Medyczny PCZ S.A. na polskim rynku zdrowia istnieje już 15 lat. Niestety ostatni komunikat Zarządu spółki wskazuje, że jej działalność może skończyć się na tych 15 latach.  W dniu 26 czerwca 2015 r. został bowiem złożony w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych wniosek o ogłoszenie upadłości PCZ S.A.

(czytaj dalej…)


e-Kancelaria w upadłości układowej

e-kancelariaZgodnie z dzisiejszym komunikatem, w dniu 20 maja 2015 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych ogłosił upadłość spółki e-Kancelaria z możliwością zawarcia układu. Zarząd mieniem wchodzącym w skład masy upadłości e-Kancelarii sprawować będzie zarządca w osobie Pana Kamila Hajduka, natomiast na sędziego-komisarza wyznaczony został SSR Jarosław Horobiowski.

(czytaj dalej…)

komentarzy 12 dalej...

  • 601-153-747
  • Jestem adwokatem specjalizującym się między innymi w dochodzeniu wierzytelności w postępowaniu upadłościowym oraz obsłudze prawnej przedsiębiorstw. Na blogu wyjaśniam najważniejsze zagadnienia tematyki upadłości oraz na bieżąco informuję o śledzonych przeze mnie sprawach.

    Michał Hajduk

    kancelariamh.pl

  • Subskrybuj